ACTUACIONS EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL

L’Ajuntament ha realitzat la sega de marges de camins de titularitat municipal amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció del Programa de Suport a Actuacions en Camins Rurals i Matèria Forestal 2017.