Organització Municipal

AJUNTAMENT DE CORÇÀ

Regidories Permanents Territorials

 • Corçà, nucli antic, Anyells, carretera i Rissec: Josep Peiró – Sergi Darder.
 • Corçà Santa Cristina: Sandra Camón – Ingrid Mir.
 • Cassà de Pelràs i Planils: Conrad Font – Núria Gelabert.
 • Casavells i Matajudaica: Josep Mitjà.

Regidories Permanents Sectorials

 • Josep Mitjà Ferrer : Hisenda, agricultura i ramaderia.
 • Sandra Camón Sánchez: Obres públiques, urbanisme, mobilitat i adjunta al Sr. 3r Tinent d’Alcalde Josep Peiró.
 • Josep Peiró Font: Vialitat, Activitats econòmiques, relació entitats i adjunt a la Sra. 2n Tinent d’Alcalde Sandra Camón Sánchez.
 • Jordi Poch Romero: Cultura i processos participatius. Adjunt a Íngrid Mir.
 • Núria Gelabert Ferrarós: Comunicació i noves tecnologies. Adjunta a Sergi Darder.
 • Íngrid Mir Bardera. Joventut i festes. Adjunta a Jordi Poch.
 • Conrad Font Verdaguer: Camins, lleres, boscos i medi natural.
 • Sergi Darder Tubert: Esports, ensenyament. Adjunt a Núria Gelabert.

Comissió Especial de comptes: 

Alcaldessa i tres membres més: Josep Mitjà, Núria Gelabert i Sergi Darder.

Representació a Entitats supramunicipals: 

 • Localred: M. Carme Güell
 • Cilma: Sandra Camón
 • ADF: Conrad Font Verdaguer
 • Consell Escolar: Sergi Darder
 • Consell Alcades: Suplent Josep Peiró
 • Mancomunitat de les aigües: M. Carme Güell, Josep Peiró, Sandra Camón.
 • Comunitat de municipis de la llar: M. Carme Güell i Josep Peiró. (Llar de La Bòbila, Josep Peiró)
 • Revista El Mercadal: M. Carme Güell i Núria Gelabert.