Organització Municipal

AJUNTAMENT DE CORÇÀ

Regidories Permanents Territorials

 • Corçà, nucli antic, Anyells, carretera i Rissec:
 • Corçà Santa Cristina:
 • Cassà de Pelràs i Planils:
 • Casavells i Matajudaica:

Regidories Permanents Sectorials

 • Hisenda, agricultura i ramaderia.
 • Obres públiques, urbanisme, mobilitat.
 • Vialitat, Activitats econòmiques, relació entitats
 • Cultura i processos participatius.
 • Comunicació i noves tecnologies.
 • Joventut i festes.
 • Camins, lleres, boscos i medi natural.
 • Esports, ensenyament.

Comissió Especial de comptes: 

Alcalde i tres membres més:

Representació a Entitats supramunicipals: 

 • Localred:
 • Cilma:
 • ADF:
 • Consell Escolar:
 • Consell Alcades: Suplent
 • Mancomunitat de les aigües:
 • Comunitat de municipis de la llar:
 • Revista El Mercadal: