NOVES TECNOLOGIES

L’Ajuntament ha millorat el material informàtic de les dependències municipals amb el suport de la Diputació de Girona amb la Subvenció per finançar projectes d’accés a les noves tecnologies, Campanya 2017.