Dietes i indemnitzacions

Sessions de Ple……………………………………………………………………………………………..100€
Sessions de la Comissió de Govern……………………………………………………………………..100€
Sessions de la Comissió Especial de Comptes………………………………………………………….50€
Sessions de la Mesa de Contractació…………………………………………………………………..100€
Reunions en el municipi de Corçà………………………………………………………………………..30€
Reunions en altres municipis del Baix Empordà……………………………………………………..100€
Reunions en municipis de les comarques veïnes…………………………………………………….150€
Reunions en altres municipis de Catalunya…………………………………………………………..250€
Reunions en altfora de Catalunya)……………………………………………………………………..350€

Quilometratge……………………………………………………………………………………….0,19€/km

Esmorzar…………………………………………………………………………………………………………..5€
Dinar……………………………………………………………………………………………………………….15€
Sopar……………………………………………………………………………………………………………….20€