Dietes i indemnitzacions

Sessions de Ple……………………………………………………………………………………………..100€
Sessions de la Comissió de Govern……………………………………………………………..100€
Sessions de la Comissió Especial de Comptes………………………………………………50€
Sessions de la Mesa de Contractació…………………………………………………………..100€
Reunions en el municipi de Corçà………………………………………………………………..30€
Reunions en altres municipis del Baix Empordà………………………………………100€
Reunions en municipis de les comarques veïnes………………………………………150€
Reunions en altres municipis de Catalunya………………………………………………250€
Reunions en altfora de Catalunya)……………………………………………………………..350€

Quilometratge……………………………………………………………………………………….0,19€/km

Esmorzar…………………………………………………………………………………………………………..5€
Dinar……………………………………………………………………………………………………………….15€
Sopar……………………………………………………………………………………………………………….20€