Edictes 2013

Edicte Projecte Reparcel.lació (ad) (BOP núm. 17 24-01-13)

Edicte Encàrrec de gestió (BOP núm. 17 24-01-13)

Edicte Projecte Obres (ad) (BOP núm. 35 19-02-13)

Edicte Ordenances (ap) (BOP núm. 39 25-02-13)

Edicte Pressupost (ai) (BOP núm. 39 25-02-13)

Edicte Plantilla (BOP núm. 39 25-02-13)

Edicte Plec de Clàusules (BOP núm. 76 19-04-13)

Edicte Pressupost (ad) (BOP núm. 92 14-05-13)

Edicte Pla General (BOP núm. 92 14-05-13)

Edicte Canvi de Sistema (ai) (BOP núm. 99 14-05-13)

Edicte Baixa caducitat exp. 01-13 (BOP núm. 107 04-06-13)

Edicte Baixa Ofici exp.01-13 (BOP núm. 107 04-06-13)

Edicte no urbanitzable (BOP núm. 117 18-06-13)

Edicte no urbanitzable (BOP núm. 126 02-07-13)

Edicte Comptes Generals Exercici 2012 (BOP núm. 172 06-09-13)

Edicte sòl no urbanitzable Ramió (BOP núm. 185 26-09-13)

Edicte notificació subsidiària (BOP núm. 207 28-10-13)

Edicte aprov.def.ordenances (BOP núm. 232 04-12-13)

Edicte sòl no urbanitzable (BOP núm. 246 27-12-13)