Edictes 2014

Edicte arxius dades personals (BOP núm. 32 14-02-14)

Edicte Plantilla exercici 2014 (BOP núm. 44 05-03-14)

Edicte arxius dades personals2 (BOP núm. 44 05-03-14)

Edicte aprov.inic.pressupost (BOP núm. 44 05-03-14)

Edicte premi literari (BOP núm. 52 17-03-14)

Edicte Baixes Padró Ofici (BOP núm. 63 01-04-14)

Edicte Baixes Padró Caducitat (BOP núm. 63 04-04-14)

Aprovació inicial modificació puntual reglament (BOP núm. 110 10-06-14)

Aprovació definitiva pressupost 2014 (BOP núm. 110 10-06-14)

Aprovació definitiva edicte arxius dades personals (BOP núm. 110 10-06-14)

Aprovació provisional modificació puntual ordenança fiscal (BOP núm. 110 10-06-14)

Edicte projecte obres (ai) (BOP núm. 130 09-07-14)

Edicte pla protecció civil (BOP núm. 134 15-07-14)

Edicte ordenances (BOP núm. 134 15-07-14)

Edicte modificació reglament cementiri (bop NÚM. 134 15-07-14)

Edicte convocatòria nomenament Jutge de Pau (BOP núm. 134 15-07-14)

Edicte licitació habitatge (BOP núm. 136 17-07-14)

Edicte Compte General 2013 (BOP núm. 182 24-09-14)

Edicte ordenances C Marina (BOP núm. 182 25-09-14)

Edicte licitatció bar (BOP núm. 183 25-09-14)

Edicte Baixa Padró Habitants (BOP núm. 187 01-10-14)

Edicte ordenança CCEE _ad (BOP núm. 211 05-11-14)

Edicte ordenances _ap (BOP núm. 211 05-11-14)

Edicte licitació obra _Marina (BOP núm. 236 11-12-14)