Edictes 2015

 

Aprovació Definitiva Projecte Reurabanització C.Marina (BOP núm. 10 16-01-15)

Aprovació Inicial Pressupost General Exercici 2015 (BOP núm. 41 02-03-15)

Aprovació Plantilla Personal Exercici 2015 (BOP núm. 52 17-03-15)

Exposició Pública Expedient (BOP núm. 52 17-03-15)

Aprovació Definitiva Pressupost General Exercici 2015 (BOP núm. 100 26-05-15)

Creació de Junta de Govern Local (BOP núm. 147 31-07-15)

Aprovació Inicial Plànol Delimitació Urbanitzacions, Nuclis de Població, Edificacions i Instal.laicons en Terrenys Forestals (BOP núm. 153 10-08-15)

Aprovació Provisional MOdificació Ordenances Fiscals (BOP núm. 215 09-11-15)

Exposició Pública Compte General Exercici 2014 (BOP núm. 217 11-11-15)

Exposició Púbicla Sol.licitud Llicència Ambientral (BOP núm. 217 11-11-15)pdf

Aprovació Inicial Projecte Modificació Puntual núm.26 (BOP núm. 233 03-12-15)

Aprovació Definitiva Modificació Ordenances Fiscals (BOP núm. 248 28-12-15)