Recollida porta a porta

Com s'ha de fer?

  1. Dins de casa: Separem correctament els residus en les cinc fraccions de recollida: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i rebuig.
  2. Per treure al carrer: Seguint el calendari de recollida, traurem cada dia, abans de les 22 h (dimarts a les 21 h), la fracció que correspongui dins el cubell de 40 litres de color gris bicompartimentat que tenim a casa.

Dins aquest cubell els residus s’han d’entregar de la forma següent:

Orgànica, dins bossa compostable

Envasos, dins una bossa de plàstic

Vidre, directament dins el cubell, sense bossa

Paper i cartró, directament dins el cubell o en bossa de cartró

Rebuig, dins bossa de plàstic

El dia que es recullen dues fraccions, cada una es col·locarà en un compartiment del cubell.

IMPORTANT: L’endemà al matí cal entrar el cubell buit dins de casa, evitant que quedin cubells al carrer durant el dia.

RECOLLIDA A PARTIR DE LES 22 H (DIMARTS A PARTIR DE LES 21 H)
ÉS MOLT IMPORTANT TREURE CADA DIA EL QUE TOCA, SI NO HO FEM AIXÍ, NO ENS HO RECOLLIRAN

Els bolquers i compreses es poden posar fora del cubell, al costat, dins una bossa de plàstic identificada amb un adhesiu de color vermell

Deixalleria i àrea d’emergència:
A l’Avinguda de les Terreres s/n hi ha la deixalleria municipal, i al costat una àrea d’emergència, on puntualment, qui no pugui usar el sistema porta a porta pot llençar els residus en el contenidor que correspongui. L’entrada és regulada amb una targetra que es donarà a les oficines municipals.

Recollida de voluminosos:
Els hem de portar a la deixalleria, i en el cas que per les seves dimensions no puguem, fent una trucada al telèfon 608 627 338 ens diran dia i hora aproximanda en què ens ho passaran a buscar.

I què fer amb les restes de poda?
Les podrem portar a la deixalleria on hi haurà un contenidor específic o bé:
1. Trucar al 608 627 338 per demanar una saca reutilitzable.
2. Omplir-la de restes vegetals.
3. Portar-la a la deixalleria o bé trucar de nou i ens diran quan es passarà a recollir.

Cal recordar també que és molt important gestionar i seleccionar molt bé els residus que volem deixar-hi. Hi ha diferents càmeres instal·lades a tota la zona d’accés i interior de la deixalleria, que controlen en tot moment qualsevol acte d’incivisme i que se’n faci un bon ús.