Actuacions en Equipaments Esportius

L’Ajuntament ha realitzat el tancament de la Pista de la Petanca amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció del subprograma A3 d’actuacions en equipaments esportius.