El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. L’integren tots els regidors i regidores i el presideix l’Alcalde.

Les sessions del Ple se celebren cada tres mesos (últim dilluns), són públiques i tenen lloc a la sala d’actes de la Casa de la Vila.

Els regidors que formen part del consistori derivat de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 formen part dels grups municipals Fem Poble (6) i Sumem (3).

Els ordres del dia i les actes del Ple s’exposen sempre al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la secció actes de la web, o podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç:

PLE MUNICIPAL

El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. L’integren tots els regidors i regidores i el presideix l’Alcalde.

Les sessions del Ple se celebren cada tres mesos (últim dilluns), són públiques i tenen lloc a la sala d’actes de la Casa de la Vila.

Els regidors que formen part del consistori derivat de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 formen part dels grups municipals Fem Poble (6) i Sumem (3).

Els ordres del dia i les actes del Ple s’exposen sempre al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la secció actes de la web, o podeu accedir-hi mitjançant el següent enllaç: