Diputació de Girona – Concessió de Subvencions

La Diputació de Girona en l’àmbit de la Subvenció per a “Actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019”, ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 3259,78€.