SESSIÓ INFORMATIVA FRANGES DE PROTECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant. Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir les mateixes condicions que les franges.

Més informació Consell Comarcal del Baix Empordà