TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Nota: EDISTRIBUCIÓN informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. 

Per aquest motiu, ens veiem obligats a interrompre temporalment el subministrament d’energia elèctrica a la zona, data i hora que a continuació es detallen: dijous 31 d’agost, de 14 a 16:30 h.