TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Nota: EDISTRIBUCIÓN informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. 

Per aquest motiu, ens veiem obligats a interrompre temporalment el subministrament d’energia elèctrica a la zona, data i hora que a continuació es detallen: dimarts 13 de febrer, de 8 a 11:30 h.