ADONA’T

Descobreix les dones que tens al voltant

Descobrim a través de fotografies sinceres, naturals i delicades a les dones que tenim al municipi i/o s’hi senten vinculades, creant retrats personals que reflecteixin l’essència més pura de cada dona. Tenen també el seu propi espai on poder-les compartir al món en un dia tan important. Aquesta iniciativa neix per expressar una història més enllà de les paraules. 
Fotografies a càrrec de Sara Cuadrado 

Som arrels, som vida, som tendresa, som valentia, som llum resplendent, som força, som pell suau, som sensibles, som rebelds, som revolució. “Adona’t som dones