Cassà de Pelràs, Planils i Anyells

Les cases i masies de Cassà de Pelràs s’escampen al voltant de l’església sense formar un conjunt gaire compacte. L’església de Sant Martí de Cassà de Pelràs, citada l’any 1121 en el testament del clergue Berenguer Amat, és romànica (segle XII). La configuració del nucli de Cassà de Pelràs resta inalterable durant anys; només canviarà la plaça de Sant Martí amb la construcció, l’any 1908, d’una tarima pels músics i l’accés enrajolat a l’església.

El grup de cases i masos que es troben al camí de Corçà a Cassà de Pelràs, allà on neix el Rodonell, es coneix com el veïnat de Planils. Consta d’unes 10 masies disperses, centrades pel casal fortificat conegut per Can Savalls, d’època gòtica.

El veïnat d’Anyells és al nord-oest de la vila de Corçà. El formen unes 15 masies escampades prop de l’antic camí de Girona. A l’alta edat mitjana tingué un cert relleu, ja que s’hi celebrava mercat, que el 1102 fou traslladat a la vila de Monells.