Regidories

01-Raul-Yruela

Raül Yruela

Comissió Especial de Comptes alcaldia@corca.cat
02-Josep-Bofill

Josep Bofill

Cultura, Joventut, Turisme i Promoció Econòmica
jbofill@corca.cat

03-Mireia-Ruiz

Mireia Ruiz

Educació, Acció Social i Igualtat, Agricultura i Ramaderia
mruiz@corca.cat

04-Carlos-Perez

Carlos Pérez

Comissió Especial de Comptes
hisenda@corca.cat

06-Albert-Font

Albert Font

Medi Natural, Noves Tecnologies, Protecció Cívil i ADF
afont@corca.cat

Maria-Carme_Guell

Maria Carme Güell

Raül Yruela

Comissió Especial de Comptes alcaldia@corca.cat
Josep-Mitja

Josep Mitjà

Josep Bofill

Cultura, Joventut, Turisme i Promoció Econòmica
jbofill@corca.cat

Sandra-Camon

Sandra Camón

Mireia Ruiz

Educació, Acció Social i Igualtat, Agricultura i Ramaderia
mruiz@corca.cat

Conrad-Font

Conrad Font

Laura Geli

Raul-Yruela

Raül Yruela

Urbanisme
Desenvolupament econòmic
Noves tecnologies
alcaldia@corca.cat

Josep-Bofill

Josep Bofill

Cultura
Joventut
Turisme
Promoció econòmica
jbofill@corca.cat

Mireia-Ruiz

Mireia Ruiz

Educació
Gent gran
Acció social
ADF
mruiz@corca.cat

Laura-Geli_corca

Laura Geli

Medi ambient
Agricultura
lgeli@corca.cat

Sonia-Alins

Sònia Alins

Hisenda
Recursos humans
Govern obert i transparència
salins@corca.cat

Helena-Thomas

Helena Thomas

Patrimoni històric
Esports
hthomas@corca.cat