REPARACIÓ COBERT PUIG LLISTÓ

Degut a la pedregada que va afectar tota la nostra zona, el cobert de Puig Llistó va quedar perforat per varis punts de la teulada, per aquest motiu s’està realitzant un projecte per la seva reparació i manteniment.

La proposta se centra en mantenir l’estructura de bigues de fusta, tirants d’acer i pilars de formigó existents, i substituir els elements que configuren la coberta actual per materials impermeables.

Una vegada aprovat el projecte s’iniciaran tots els treballs de millora.

Podeu consultar el projecte al portal de transparència de la nostra pàgina web o en aquest enllaç.