CONSELL VEÏNAL

El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el passat dia 29 de juliol de 2019, va acordar crear el Consell Veïnal de Corçà, de Casavells, de Matajudaica i de Cassà de Pelràs.

Aquest és un òrgan de participació ciutadana i de relació entre l’ajuntament, les entitats i la ciutadania. És un espai en el qual es tracten els temes que afecten la nostra vida quotidiana, es delibera sobre els assumptes municipals i es fan suggeriments i propostes de millora en la gestió municipal.

Dilluns 24 d’octubre, a Corçà
Dimarts 18 d’octubre, a Casavells
Dimecres 19 d’octubre, a Matajudaica
Dijous 20 d’octubre, a Cassà de Pelràs i Planils