Consell Veïnal

El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el passat dia 29 de juliol, va acordar crear el Consell Veïnal de Corçà, de Casavells, de Matajudaica i de Cassà de Pelràs i Planils.

Aquest és un òrgan de participació i relació entre l’ajuntament, les entitats i la ciutadania. És un espai en el qual es tracten els temes que afecten la nostra vida quotidiana, es delibera sobre els assumptes municipals i es fan suggeriments i propostes de millora en la gestió municipal.

Les sessions a cada poble se celebraran:

Corçà: dilluns 21 d’octubre a les 20 h a la Sala Municpla

Casavells: AJORNAT a dimarts 29 d’octubre a les 20 h al Casinet

Matajudaica: AJORNAT a dimecres 30 d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Esglèsia

Cassà de Pelràs i Planils: dijous 24 d’octubre a les 20 h a la Plaça de l’Esglèsia