CONSELLS PRÀCTICS

Consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre la separació en origen i recollida selectiva dels residus i sobre la gestió de residus als domicilis amb positius per Covid19