ELECCIONS MUNICIPALS 2023

El diumenge 28 de maig de 2023 se celebren eleccions municipals en tots els municipis. En aquestes eleccions, s’escullen els regidors o regidores que han de formar part dels ajuntaments durant els propers quatre anys.

A Corçà, Casavells, Matajudaica i Cassà de Pelràs, com és habitual, hi haurà un col·legi electoral, serà a la sala municipal de Corçà.

D’acord amb els resultats de les eleccions, els ajuntaments es constituiran en sessió pública el dia 17 de juny de 2023. En la mateixa sessió de constitució, el Ple elegeix l’alcalde o alcaldessa.

Informació Gencat