NOU CALENDARI DE COBRAMENT DELS TRIBUTS

Nou calendari de cobrament dels tributs dels municipis que tenen delegada la gestió recaptatòria al Consell Comarcal del Baix Empordà, que amb caràcter general serà el següent:

  • Primera cobrança: d’1 de juliol a 31 d’agost de l’any 2020
  • Segona cobrança: d’1 de setembre a 31 d’octubre de l’any 2020