SORTIDA CONTROLADA DELS MENORS A L’ESPAI PÚBLIC

SORTIDA CONTROLADA DELS MENORS A L’ESPAI PÚBLIC
(d’acord amb l’ordre SND/370/2020)

Qui? 0-13 anys
· Infants i adolescents menors de 14 anys acompanyats d’un adult responsable amb qui convisquin (o persona que n’està al càrrec)

· Si l’adult responsable no és el progenitor, tutor, cuidador o guardador legal han de portar autoritzazció

· Màxim un adult responsable i fins a tres infants

Quan?
· Només durant 1 hora

· Des del diumenge 26 d’abril de 2020

· Està permès sortir de 9 h a 21 h

On?
· Màxim a un radi d’un quilòmetre del domicili habitual

· Es pot passejar per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades

· No està permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, ni fer ús de tobogans, gronxadors o altres elements

Com?
· Mantingueu la distància de seguretat de dos metres

· No cal distància entre les persones del mateix domicili

Tel. Emergències: 112