SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES COVID-19

L’Ajuntament ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció per maquinària i material informàtic de les dependències municipals, dins la subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 2020.