CONCESSIÓ SUBVENCIONS DE DIPSALUT

Dipsalut ha concedit a l’Ajuntament de Corçà pels anys 2022 i 2023, les subvencions següents:
  • Actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) 2022-2023. Import concedit: 4.715,79€
  • Despeses d’inversió en equipament de consultoris locals (SACI) 2022-2023. Import concedit: 742,77€
  • Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) 2023. Import concedit: 7.799,40€