TRACTAMENT FITOSANITARI

Els propers dies es portaran a terme tractaments fitosanitaris en determinades zones del municipi de Corçà on els mitjans mecànics no han tingut eficàcia donada l’elevada pluviometria d’aquest any.

Seguint les indicacions d’una assessoria en sanitat vegetal, es fa aquest tractament per recuperar el control en determinades zones i poder tornar a utilitzar mètodes mecànics.

Les zones quedaran marcades i tancades 48 hores abans dels tractament i restaran així 48 hores després del tractament.