ACTUACIONS EN CAMINS

L’Ajuntament ha realitzat el desbrossament de marges de camins de titularitat municipal amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció de Fons de Camins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021.