NOVES TECNOLOGIES

L’Ajuntament ha rebut de la Diputació de Girona una subvenció per facilitar l’accés a les noves tecnologies per material informàtic de les dependències municipals, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021.