OBTENCIÓ SUBVENCIONS DE DIPSALUT

Dipsalut ha concedit a l’Ajuntament de Corçà per l’any 2021, les subvencions següents:

  • Actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10). Import concedir: 3051,37€
  • Despeses d’inversió en els consultoris locals (SACI). Import concedit: 389,82€
  • Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07). Import concedit: 9.500,00€