PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS LA BÒBILA 2021/22

PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS LA BÒBILA – CURS 2021/22

Del 19 al 29 de març de 2021

ONLINE (del 19 al 29 de març):
· Omplir i signar el formulari. Guardar-lo en el vostre ordinador en format pdf.
· Enviar el formulari i tota la documentació sol·licitada a labobila@corca.cat.

PRESENCIAL (del 19 al 29 de març):
· Cal demanar cita prèvia trucant al 972 630 072 (Punt de Trobada) per concretar dia i hora.
· Només una persona per gestió.
· La documentació adjunta cal portar-la des de casa.
· Cal portar mascareta.

Documentació que cal adjuntar:
· DNI o Targeta d’Identitat d’Estranger de tots els titulars de la custòdia de l’infant.
· Llibre de Família (pàgina on consta l’infant)
· Carnet de Salut de l’infant (totes les pàgines escrites).
· Resolució judicial que atribueix la custòdia o la pàtria potestat de l’infant, si s’escau
· Documentació acreditativa del lloc de treball principal en el municipi de Corçà d’algun dels titulars de la custòdia de l’infant (3 darreres nòmines o declaracions fiscals de l’exercici en curs i del darrer exercici liquidat).

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: Pendent
  • Presentació de reclamacions: Pendent
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: Pendent

La documentació original en el moment de la preinscripció no és necessària. 
L’Ajuntament de Corçà es reserva el dret de poder requeriri la documentació original en cas necessari.