PROJECTE DE MILLORA DEL CEMENTIRI DE CORÇÀ

El passat 19 de desembre es va aprovar el projecte de la reforma i urbanització interior per ampliació i millora del Cementiri de Corçà, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà, comencem amb els tràmits administratius per poder encarregar l’obra. El cost aproximat de l’obra serà d’uns 130.000 €.

EDICTE

PROJECTE