RECICLATGE D’ORDINADORS

El teu ordinador vell pot ser el nou ordinador d’algú altre!!!