SUBVENCIÓ CAMPANYA, DEL PLA A L’ACCIÓ

La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la subvenció per l’any 2020-2021 dins la Campanya Del Pla a l’Acció per les actuacions següents:

Instal·lació d’un punt de recàrrega exterior de vehicle elèctric.

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.