TOTHOM A ESCENA, CASAL D’ESTIU 2021

ATENCIÓ!!!
A PARTIR DEL 20 DE MAIG!!!

ELS INFANTS INSCRITS DINS DEL PERIODE DE JULIOL,
ENTRARAN EN UNA LLISTA D’ESPERA!!!

L’Ajuntament de Corçà i Orió Serveis Educatius de Banyoles organitzen el casal d’estiu d’arts escèniques Tothom a escenaen el qual infants de P3 a 2n d’ESO gaudeixen del teatre, la música, el circ, la dansa i el lleure en una proposta educativa que pretén educar en valors i fomentar l’estima a les arts escèniques. Més enllà de les aptituds escèniques, el casal també té com a objectiu promoure la convivència, la cohesió i el treball en equip.

NORMATIVA INSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU DE CORÇÀ 2021, TOTHOM A ESCENA!

1.- REGULACIÓ DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El procés d’inscripció es regularà seguint aquesta normativa.

2.- CALENDARI DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
El procés d’inscripció serà del 10 al 31 de maig de 2021:

· Del 10 al 12 de maig: inscripcions presencials
· Del 13 al 31 de maig: inscripcions online
· De l’1 al 4 de juny confirmació de plaça.
· REUNIÓ INFORMATIVA: 14 de juny a les 20:30h.

Les inscripcions continuaran obertes durant els mesos de juny i juliol (subjectes a disponibilitat de places).

3.- DESTINATARIS
Aquest procés va destinat a infants d’edats compreses entre P3 (cursat) i 2n d’ESO.

4.- OFERTA DE PLACES
S’ofereixen 60 places per setmana amb la possibilitat d’ampliar fins a 75 places. Aquells infants que no entrin, quedaran a una llista d’espera i se’ls avisarà en cas de baixa o anul·lació d’alguna plaça.

5. – LLISTA D’ESPERA
Denominem llista d’espera a la llista de participants que durant el procés d’inscripció no se’ls ha assignat plaça. Les vacants que es produeixin, ja sigui durant el procés d’inscripció o bé durant el casal, s’oferiran per ordre als infants que estiguin a la llista d’espera.

Procediment:
· Es farà un màxim de 3 trucades telefòniques per localitzar els pares i oferir la plaça. En el cas d’existir contestador es deixarà missatge.
· Hi haurà un termini de 48 hores per a respondre a l’oferta de la plaça.
· Si no s’ha donat resposta durant aquest termini, s’entendrà que es desestima la plaça i s’iniciarà el procediment amb el següent participant de la llista d’espera.
· En el cas de resposta afirmativa, es formalitzarà la inscripció en el termini màxim d’una setmana.

6.- PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
Les sol·licituds d’inscripció es realitzaran d’acord al calendari anteriorment esmentat i es faran online al web de l’Ajuntament de Corçà i presencial al Punt de Trobada.

L’admissió serà per ordre de sol·licitud tindran preferència els infants empadronats al municipi de Corçà

7.- DOCUMENTACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ
Per a la preinscripció no cal adjuntar cap documentació. Un cop confirmada la plaça, caldrà anar presencialment al Punt de Trobada (del 7 al 11 de juny) a signar el document d’inscripció i aportar la documentació necessària per la seva tramitació.

8.- QUOTES
Els preus del casal d’estiu pel 2021 seran els següents:

60 €/setmana
110 €/quinzena
160 €/tres setmanes
210 €/quatre setmanes
260 €/cinc setmanes
300 €/sis setmanes
350 €/set setmanes

S’aplicaran els següents descomptes:
· 10 % de descompte per a família nombrosa, monoparental
· 10 % de descompte quan hi hagi dos o més germans inscrits al casal
· L’Ajuntament de Corçà aplicarà un 10% de descompte a tots els inscrits empadronats a Corçà

9.- PAGAMENT DE QUOTES
L’import corresponent es cobrarà mitjançant un càrrec al compte corrent durant la segona quinzena de juny, aquest pagament ha de quedar realitzat a l’inici del casal.

10.- DEVOLUCIÓ DE QUOTES
Només es retornarà l’import de la quota dels dies no gaudits en cas de causa major. En cas de confinament d’un grup o varis del casal, es retornarà a les famílies afectades un 60% de l’import dels dies no gaudits.