CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PASSATGE DEL PONT

S’ha publicat al Perfil del Contractant la convocatòria del procediment per a l’adjudicació del contracte d’obres d’urbanització del Passatge del Pont.

PROJECTE
Podeu consultar tota la documentació relacionada en el projecte de les obres d’urbanització del Passatge del Pont de Corçà (memòria, plànols, pressupost inicial, etcètera).

ANUNCI DE LICITACIÓ