TOTHOM A ESCENA, INSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU 2020

ENLLAÇ INSCRIPCIONS OBERTES

NORMATIVA INSCRIPCIONS CASAL D’ESTIU CORÇÀ | TOTHOM A ESCENA 2020

L’Ajuntament de Corçà i Joventuts Musicals de Banyoles organitzen per segon any el casal d’estiu d’arts escèniques Tothom a escena en el qual infants de P3 a 2n d’ESO gaudeixen del teatre, la música, la dansa i el lleure en una proposta educativa que pretén educar en valors i fomentar l’estima a les arts escèniques. Més enllà de les aptituds escèniques, el casal també té com a objectiu promoure la convivència, la cohesió i el treball en equip.

1.- REGULACIÓ DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

El procés d’inscripció es regularà seguint aquesta normativa.

2.- CALENDARI DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

El procés d’inscripció serà del 4 al 15 de juny de 2020:

 • Del 4 al 10 de juny: inscripcions per a infants empadronats a Corçà
 • De l’11 al 15 de juny: infants d’altres municipis

Les inscripcions continuaran obertes durant els mesos de juny i juliol (subjectes a disponibilitat de places).

3.- DESTINATARIS

Aquest procés va destinat a infants d’edats compreses entre P3 i 2n d’ESO, nascuts entre els anys 2006 i 2016.

4.- OFERTA DE PLACES

S’ofereixen 60 places per setmana. Aquells infants que no entrin, quedaran a una llista d’espera i se’ls avisarà en cas de baixa o anul·lació de plaça.

5. – LLISTA D’ESPERA

Denominem llista d’espera a la llista de participants que durant el procés d’inscripció no se’ls ha assignat plaça. Les vacants que es produeixin, ja sigui durant el procés d’inscripció o bé durant el casal, s’oferiran per ordre als infants que estiguin a la llista d’espera.

Procediment:

 • Es farà un màxim de 3 trucades telefòniques per localitzar els pares i oferir la plaça. En el cas d’existir contestador es deixarà missatge.
 • Hi haurà un termini de 48 hores per a respondre a l’oferta de la plaça.
 • Si no s’ha donat resposta durant aquest termini, s’entendrà que es desestima la plaça i s’iniciarà el procediment amb el següent participant de la llista d’espera.
 • En el cas de resposta afirmativa, es formalitzarà la inscripció en el plaç màxim d’una setmana.

6.- PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Les sol·licituds d’inscripció es realitzaran d’acord al calendari anteriorment esmentat i es faran online al web de l’Ajuntament de Corçà

Qui ho necessiti, podrà demanar de fer la inscripció presencial al Punt de Trobada (amb cita prèvia) trucant al 972 630 072 de 9 h a 14h.

L’admissió serà per ordre de sol·licitud.

7.- DOCUMENTACIÓ PER LA INSCRIPCIÓ

Per a la preinscripció no cal adjuntar cap documentació. Un cop confirmada la plaça, caldrà enviar la següent documentació requerida en aquell moment.

8.- QUOTES

Els preus del casal d’estiu pel 2020 seran els següents:

 • 60 €/setmana
 • 110 €/quinzena
 • 210 €/quatre setmanes
 • 260 €/cinc setmanes
 • 300 €/sis setmanes
 • 350 €/set setmanes

S’aplicaran els següents descomptes:

 • 10 % de descompte per a família nombrosa, monoparental 
 • 10 % de descompte quan hi hagi dos o més germans inscrits al casal

L’Ajuntament de Corçà aplicarà un 10% de descompte a tots els inscrits empadronats a Corçà.

9.- PAGAMENT DE QUOTES

L’import corresponent es cobrarà mitjançant un càrrec al compte corrent durant la segona quinzena de juny.

10.- DEVOLUCIÓ DE QUOTES

Només es retornarà l’import de la quota dels dies no gaudits en cas de causa major. 

En cas de confinament d’un grup o varis del casal, es retornarà a les famílies afectades un 60% de l’import dels dies no gaudits.

MESURES DE PREVENCIÓ

Les mesures de prevenció s’actualitzaran o es veuran afectades en cas que la situació de pandèmia sigui diferent a la prevista fins al moment i en cas que se’ns informi des de la Generalitat de Catalunya o des d’altres òrgans governamentals. Al mateix temps, s’ampliarà la informació o es detallarà específicament abans d’iniciar el casal i quan disposem de tots els documents necessaris. 

1.- PARTICIPACIÓ AL CASAL 

 • El casal només es podrà realitzar si s’entra a la FASE 3.
 • Per a poder participar al casal els usuaris han de complir amb els requisits següents:
  • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb Covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós*.
  • Que no convisquin o tinguin contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors.

*Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’haver estat asimptomàtics durant 48 hores en cas de patir simptomatologia no Covid-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compartida. 

2.- ESPAIS I GRUPS 

 • L’activitat comptarà amb places limitades per a garantir tants participants com l’espai permeti i segons la ràtio general imposada de quatre metres quadrats per participant.
 • L’organització del casal serà en grups de convivència on com a màxim hi haurà deu participants. Aquests seran de mínim una setmana. Cada grup de convivència estarà format per participants d’edats similars i tindrà entre un i dos monitors de referència per setmana. 
 • S’afavorirà i es respectarà, en la mesura del possible, la distància física recomanada de dos metres. Les activitats seran programades tenint en compte aquest distanciament, sobretot en espais tancats, però sense deixar de perdre l’element educatiu i pedagògic del lleure. L’atenció a l’estat emocional i la salut dels infants i joves, per part dels monitors dirigents, hi serà present en tot moment adoptant les mesures necessàries. 

3.- ÀMBIT SANITARI

 • Tots els monitors que treballin al casal faran una formació i estaran permanentment, durant l’estiu, en contacte amb el servei sanitari bàsic de la zona (el CAP). Es vetllarà pel compliment de les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya i se’ls facilitaran recursos psicològics a tenir en compte pel propi benestar emocional i dels infants. Alhora, hi haurà responsables de prevenció i d’higiene acreditats per la Direcció General de Joventut després d’haver realitzat una formació específica.
 • S’equiparan els lavabos amb el material necessari pel rentat de mans, que es farà de manera sistemàtica. Es proporcionarà sabó i tovalloletes o paper assecant d’un sol ús. També es disposarà de solució hidroalcohòlica. 
 • Tan sols serà obligatori l’ús de mascaretes (pels monitors) en:
  • Situacions en què no sigui possible mantenir la distància física recomanada. 
  • Moments en què personal diferent a l’equip dirigent (els monitors del grup de convivència en qüestió) entrin en contacte amb el grup.
 • Cada infant haurà de portar la seva mascareta de casa.
 • En cas que hi hagi una situació de contagi per part d’un infant o d’un monitor el grup de convivència haurà de confinar-se a casa. Es podran reincorporar a l’activitat al cap de 14 dies.
 • Es netejaran i es desinfectaran els espais utilitzats cada dia. Alhora, l’equip de monitors es farà càrrec de mantenir la ventilació dels espais periòdicament.
 • El material emprat en les diferents activitats s’utilitzarà i es desinfectarà seguint les mesures pertinents. 
 • Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i per diferents accessos. Caldrà mantenir la distància física recomanada. Abans d’iniciar el casal, cada setmana, s’informarà de l’horari i del lloc d’entrada i de recollida.
 • Diàriament les famílies comprovaran l’estat de salut dels participants al casal i dels monitors. Ho faran a través d’una llista de comprovació de símptomes que caldrà complir abans de portar el participant a l’activitat. 
 • A l’arribada al casal es farà la comprovació de la temperatura amb un termòmetre frontal.