BASES DEL XIII PREMI LITERARI

L’Ajuntament de Corçà convoca el següent premi de prosa;

Premis:
– 1r: 250 € 
– 2n: 150 € 
– 3r: 100 €

El jurat el formaran persones competents en el camp de la literatura catalana, i representants de l’Ajuntament.

BASES

 1. És un Premi Literari dirigit a participants de la província de Girona. Es poden presentar al Premi tots aquells texts de prosa, escrits en català, que no hagin estat premiats en cap altre concurs. El tema serà lliure. Només es pot presentar un escrit per persona.
 2. L’edat mínima per presentar-se al concurs és de 18 anys.
 3. Les obres no seran signades i tindran una extensió màxima de 10 fulls. Únicament una obra per autor.
 4. Cal enviar 3 còpies mecanografiades o escrites a mà, mida lletra 12 i interlineat simple i, preferentment, en format DIN A4.
 5. El termini de recepció d’originals s’acaba el dia 6 de juliol de 2020.
 6. Cal enviar o portar els treballs al Punt de Trobada (Avinguda Santa Cristina, 2 – 17121Corçà) indicant en el sobre “XIII PREMI LITERARI, 2020”.
 7. Els autors han d’adjuntar un sobre a part amb el nom i cognom, adreça, telèfon, e-mail, fotocòpia del DNI i el títol de l’obra a l’interior. No s’acceptarà cap escrit sense tota la documentació. En el sobre només hi ha de figurar el títol de l’obra.
 8. Cadascun dels premis podrà ésser declarat desert per decisió del jurat, el qual si ho creu convenient podrà repartir el seu import en diferents accèssits. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 9. El guanyador (1er Premi) del Premi Literari de l’any anterior no es pot presentar a l’any següent.
 10. L’adjudicació dels premis es farà a la Plaça 1 d’octubre en un acte que es celebrarà el 25 de juliol, coincidint amb la Festa de Santa Cristina. La recollida dels premis ha de ser presencial. En cap cas es farà l’entrega del premi de cap altre manera.
 11. Els originals restaran en poder de l’Ajuntament de Corçà i aquest es reservarà el dret de publicar l’escrit a la revista “El Mercadal”.
 12. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Per a més informació:
cultura@corca.cat
Tel: 972 630 072