NOU REGLAMENT DEL CEMENTIRI

Posem a la vostra disposició l’esborrany del nou reglament del cementiri que pretén adaptar-se a les noves necessitats tant de gestió com d’infraestructures dels nostre municipi. Tenint en compte que és necessari que amb caràcter previ a l’elaboració del reglament hi hagi una consulta pública, el document queda accessible per a fer les esmenes pertinents abans de l’aprovació definitiva, per fer-ho podeu enviar un correu a ajuntament@corca.cat.

El termini de modificacions acabarà després de quinze dies naturals, a comptar a partir del dia de la seva publicació a la web. (31/01/2024)

REGLAMENT CEMENTIRI