ACTUACIONS EN CAMINS

L’Ajuntament ha realitzat el desbrossament de marges de camins de titularitat municipal amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció de Fons de Camins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021.

ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

L’Ajuntament ha realitzat el recondicionament del terreny de joc de les pistes de petanca i reconstrucció de la vorada de les pistes amb el suport de la Diputació de Girona, amb la subvenció del subprograma A3 d’actuacions en equipaments esportius.